معرفی اساتید

استاد داود لزومی

مدیر آموزشی آکادمی زبانمهر و مدرس ارشد آیلتس

مدارک تحصیلی
 • فوق ليسانس زبان انگيسي گرایش آموزش واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي اهواز
 • ليسانس مترجمي زبان انگليسي
 • پروفيشنسي زبان انگليسي از كالج فني چيپن هام ا ستان ويلتشاير انگلستان
 • تكنسين اجرايي ساختمان از كالج فني ويموت ا ستان دورست انگلستان
سوابق تدريس
 • مشاور و مدرس جديدترين منابع آموزشي آيلتس و تافل در موسسات رسمي از جمله آکادمی زبان نوبل و آریان پور به مدت 15 سال و کسب نمره 8 آیلتس برای زبان آموزان
 • تدریس در کشورهای مالزی و چین در سطوح مبتدی تا پیشرفته
 • آموزش در سطوح مختلف  انگليسي با اهداف ويژه و آشنایی کامل با بسیاری از منابع آموزشی زبان انگلیسی در ایران
 • مدرس زبان تخصصی و عمومی دانشگاه نفت آبادان و اهواز به مدت 4 سال
 • مدرس و مدير گروه آموزش زبان انگليسي بيمارستان امام (نفت) آبادان واحد آموزش و پژوهش به مدت 3 سال
 • سوپروايزر و مجري طرحهاي آموزش زبان ترميک و تكميلي در دبيرستان های منطقه 1 و 5 و 8 تهران
سوابق تالیف و ترجمه
 • تالیف 5 جلد کتاب کاربردی آیلتس در همه مهارتها تحت عنوان Short Cuts to IELTS
 • تالیف و ترجمه کتاب Barron’s Essential words for IELTS
 • ترجمه کتاب Introductory Step to Understanding
 • ویراست علمی کتاب " گرامر کامل زبان انگلیسی" برگرفته از مجموعه Oxford Practice Grammar
 • تالیف و ترجمه کتاب Destination B1 and B2
 • تالیف و ترجمه کتاب Destination C1 and C2